* STRONA GŁÓWNA

* ZARZĄD ZWIĄZKU

* KOMISJE ZAKŁADOWE

* STATUT

* Z.U.Z.P.

* ŚWIADCZENIA STATUTOWE

* BIULETYN

* IMPREZY

* GALERIA

* SPORT

* INNE

* KONTAKT

* MAPA

* LINKI

* WIDEO


e-mailR E G U L A M I N

Wypłat świadczeń statutowo - finansowych
w Komisji Zakładowej Jastrzębie
ZZK "Solidarność 80" w Jastrzębiu ZdrojuCzłonkom Komisji Zakładowej przysługują następujące świadczenia statutowe:


statutowechorobowenowe
1. Z tytułu urodzenia dziecka

WNIOSEK
Do 2 miesięcy od dnia zaistnienia zdarzenia. wymagane dokumenty: akt urodzenia,dowód osobisty
300 zł
2. Z tytułu zgonu członka Związku

WNIOSEK
Do 2 miesięcy od dnia zaistnienia zdarzenia. Jedna wypłata: współmałżonek/ka albo jedno z dzieci albo spadkobierca (okazać postanowienie sądu). wymagane dokumenty: akt zgonu, dowód osobisty
500 zł
3. Z tytułu zgonu członka rodziny

WNIOSEK
(żona/mąż, rodzice, teściowie, dzieci).
Do 2 miesięcy od dnia zaistnienia zdarzenia. wymagane dokumenty: akt zgonu, dowód osobisty, w przypadku zgonu teściów - dokument małżeństwa
200 zł
4. Z tytułu przejścia na emeryturę

WNIOSEK
200 złotych po 8 latach stażu wZZK „Solidarność 80” za każdy rok dodatkowo 20 złotych do 400 złotych
( staż za rok przynależności 20 zł )

wymagane dokumenty : decyzja przejścia na emeryturę, dowód osobisty,
zaliczenie stażu związkowego przez Komisję Zakładową, dowód osobisty.

5. Z tytułu przejścia na rentę

WNIOSEK
300 złotych – 500 złotych renta wypadkowa.

wymagane dokumenty: decyzja przejścia na rentę, dowód osobisty oraz protokół powypadkowy w przypadku.

6. Dofinansowanie do obozów i kolonii dla dzieci członków związku

WNIOSEK
jednorazowo co roku wypłacać po zakończeniu akcji obozowo - kolonijnej w tym również tzw. "Zieloneszkoły"
wymagane dokumenty: poświadczenie o pobycie dziecka, dowód osobisty.
100 zł
7. Zapomogi bezzwrotne
wypłacane są tylko członkom Związku, a wysokość przyznanej zapomogi uzależniona jest od powstałej sytuacji rodzinnej ( do 400 zł)
8. Bony dla chorych

WNIOSEK
50 złotych po 21 dniach chorobowego, zapomoga za wypadek w pracy lekki 150 złotych lub 300 złotych za wypadek ciężki.

Wymagane dokumenty : zaświadczenie o chorobowym potwierdzone w dziale kadr, w przypadku chorobowego w skutek wypadku w pracy protokół powypadkowy,
9. Dofinansowanie do studiów członka związku

WNIOSEK
Po przedstawieniu wpisu w indeksie o zaliczeniu semestru. (W dniu rozpoczęcia semestru wnioskodawca jest członkiem związku)
Płatne za semestr
200 zł
10. Dofinansowanie do ukończenia technikum

WNIOSEK
(W dniu rozpoczęcia ostatniego semestru technikum jest członkiem związku,przedstawić dyplom technika)
200 zł
11. Jubileusz z tytułu obchodów urodzin po dniu urodzin

WNIOSEK
Dokumenty wymagane : dowód osobisty

50 zł
12. Dzień kobiet
Prezent do 60 – od 8 do 29 marca zł
Zapomoga w formie prezentu
13. Paczki na święta
(do 65zł). Wydawane od 6 grudnia do 31 stycznia - dla członka związku oraz drugie i kolejne dziecko dodatkowo Dokument wymagany: dowód osobisty, dzieci zgłoszone w dziale kadr.
Paczka
14. Dofinansowanie do kursów podwyższających, rozszerzających kwalifikacje.

WNIOSEK
(W dniu rozpoczęcia kursu jest członkiem związku) – nie więcej niż 1 kurs w roku, wypłacane po okazaniu dokumentu stwierdzającego zakończenie kursu.
100zł za kurs
Copyright © by ZZK Solidarność '80 / Modificated & Gallery / Powered by WebText v0.4.5 Evolution | [admin] [ftp]